Naučnou stezkou.cz > Naučné stezky > Královéhradecký kraj > okres Rychnov n. Kněžnou > Naučná stezka Zemská brána

Naučná stezka Zemská brána

Naučná stezka u Klášterce nad Orlicí prochází přírodní rezervací Zemská bránaCHKO Orlické hory; provede nás balvanitým údolím Divoké Orlice. Na nenáročné trase vhodné i pro děti se dozvíme něco o zdejší přírodě, a minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka.

Co vás na stezce čeká?

kamenný most přes Divokou Orlici v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Jindřich Sienczak

Naučná stezka seznamuje s přírodní rezervací Zemská bránaCHKO Orlické hory, ochraňující okolí toku Divoké Orlice. Řeka Divoká Orlice pramení v rašeliništích TopieliskaCzarne Bagno v Polsku. Na území České republiky vstupuje severně od Trčkova. V délce cca 30 km vytváří státní hranici s Polskem až k Zemské bráně. U Týniště nad Orlicí se stéká s Tichou Orlicí a vytváří Orlici, jeden z významných přítoků řeky Labe.

Za nejkrásnější úsek Divoké Orlice je oprávněně považováno území přírodní rezervace Zemská brána. V lesnatém říčním korytu je množství balvanů a peřejí. Tok Divoké Orlice obklopují místy i rozličné, převážně rulové skalní útvary.

Téměř na začátku naučné stezky stojí kamenný most přes Divokou Orlici. Původní most byl zbudován italskými dělníky v roce 1903. V letech 2004–2005 došlo k jeho celkové opravě a rozšíření. Stal se dokonce stavbou roku 2006 Královéhradeckého kraje v kategorii dopravních a inženýrských staveb. Most vytváří v romantickém údolí pomyslný dojem vstupní brány do Čech, tzv. řečenou „zemskou bránu“.

Pašerácká lávka přes Divokou Orlici v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Dalším můstkem přes Divokou Orlici, který navštívíme, je Pašerácká lávka. Ta byla pojmenována podle svého účelu, kterému sloužila v dobách dávno minulých. Ani tato lávka nemá již svou původní podobu, byla nahrazena novým dřevěným můstkem.

Dojdeme také k prostranství, kde kdysi stával lovecký empírový zámeček Lusthaus. Nechal ho zde vystavit John Parish, majitel žamberského panství. Později byl letohrádek využíván jako mlýn. V roce 1936 objekt vyhořel a již nebyl znovu vystavěn. Původní zámecký park tu dnes připomíná pouze keř tisu červeného a dva menší rybníčky, kde můžeme spatřit zástupce zdejší drobné fauny a flóry.

betonový bunkr v údolí Divoké Orlice - (c) Tereza Nekorancová

Cesta nás dovede také k několika stavbám pevnostního opevnění. Pocházejí z období 1937–1938. Na břehu řeky stojí ještě dnes jednopatrový pěchotní srub s názvem R-S 54 „Na potoku“. Ve své době byl vybaven kulometem, umístěným v pancéřové kopuli. Srub je součástí linie těžkého opevnění, která byla níže po proudu řeky následována linií opevnění lehkého, tvořenou tzv. řopíky.

Jedno ze zastavení naučné stezky je věnováno Ledříčkově skále, vysoké až 15 metrů. Stěna skrývá malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček.

Na co se můžete těšit?

Divoká Orlice v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Přírodní rezervace Zemská brána
– rozprostírá se v rozloze 88 ha v západní části CHKO Orlické hory. Zahrnuje úsek řeky Divoké Orlice, skalní útvary a okolní území lesů a luk. Z dřevin zdejších lesů zde převažuje smrk ztepilý, dále i buk lesní, javor horský, jedle bělokorá nebo olše lepkavá. Roste tu i chráněná bledule jarní, kamzičník rakouský nebo kyřník platanolistý. Z ptactva zde žije skorec vodní, konipas horský, volavka popelavá nebo i ledňáček říční. Ze zástupců hmyzí říše to jsou majka fialová, lesknáček nebo tesařík piluna.
Pašerácká lávka
– původně vystavěna pro potřebu svážení dříví z panských lesů. Za tmy sloužila jako prostředek pro pašování zboží z rozvinutého Německa do méně pokrokového Rakouska-Uherska. Tato éra trvala až do období po první světové válce, kdy s rozvojem průmyslové výroby v Rakousku-Uhersku přestalo být pašování výnosné. Nedaleko tohoto místa stával mlýn, kde se pašované zboží (cukr, cukerín, cikorka, tabák, petrolej aj.) údajně prodávalo. Lávka byla po povodni v roce 2000 zcela zničena a musela být proto obnovena (v roce 2002).
loupežník Ledříček
– legendární bandita Orlických hor, byl nazýván českým Jánošíkem: stejně jako on bohatým bral a chudým dával. Žil a téměř 20 let se skrýval v malé jeskyni ve skále nad pravým břehem Divoké Orlice. Nakonec se mu jeho obydlí stalo osudným. Když se snažil uprchnout před pronásledujícími vojáky do svého úkrytu, přetrhlo se mu lano a on se zřítil z vysoké výšky a zabil se.
řopík
– malá železobetonová pevnůstka československého opevnění. Tyto vojenské stavby byly lidově nazvány řopíky, podle ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací, které organizovalo jejich výstavbu. Byly budovány především v pohraničí, aby doplnily objekty těžkého opevnění.

Základní údaje o stezce

informační panel naučné stezky přírodní rezervací Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Naučná stezka by měla začínat na parkovišti u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák. Vede od kamenného mostu údolím Divoké Orlice až do osady Amerika u Klášterce nad Ohří, kde končí.

Původní verze naučné stezky měla 22 zastávek s informačními panely. Současná verze by měla mít 10 zastávek. Délka trasy je 3 km. Vede souběžně s modrou turistickou značkou.

Zastavení (původní)

 1. Chráněná krajinná oblast Orlické hory
 2. Přírodní rezervace Zemská brána
 3. Most na Divoké Orlici
 4. Geomorfologie Zemské brány
 5. Květena Zemské brány
 6. Pašerácká lávka
 7. Lusthaus
 8. Historický vývoj skladby lesa
 9. Lesní ptactvo
 10. Klasifikace lesních porostů
 11. Ryby Divoké Orlice
 12. Objekt lehkého opevnění
 13. Obnovní prvky
 14. Pohraniční opevnění ČSR
 15. Pobřežní vegetace
 16. Divoká Orlice
 17. Ledříčkova skála
 18. Savci lesních porostů
 19. Zvířena Divoké Orlice
 20. Přírodní rezervace Zemská brána
 21. Ochrana stromové zeleně
 22. Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Zastavení (současná – pouze některá)

 • CHKO Orlické hory
 • Ledříčkova skála
 • Fauna Zemské brány
 • Pohraniční opevnění
 • Flóra Zemské brány
 • Pašerácká lávka a Lusthaus
 • Lesy

Popis trasy naučné stezky

parkoviště u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák → kamenný most přes Divokou Orlici → Pašerácká lávka → Lusthaus → vojenská opevnění → Ledříčkova skála → osada Amerika u Klášterce nad Orlicí

Procházku naučné stezky zahájíme na parkovišti u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák. U kamennému mostu odbočíme ze silnice a pokračujeme údolím Divoké Orlice, k Pašerácké lávce, kterou přejdeme. Dále jdeme po lesní cestě k místu, kde se nacházel Lusthaus. Cesta následně vede stále lesem, mineme několik pevnostních objektůLedříčkovu skálu, až vyjdeme z lesa u roubené chaloupky a hned za ní vstupujeme do osady Amerika.

Autoři a historie stezky

 • zřejmě na jaře roku 2008 byla naučná stezka obnovena (informace o rekonstrukci byla v době publikace tohoto článku uvedena na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

Fotky

Fotografie Divoké Orlice, přírodní rezervace Zemská brána a naučné stezky použité v tomto článku nám poskytli Jindřich Sienczak, Lucie ČernohousováTereza Nekorancová. Děkujeme!

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Královéhradecký kraj, Naučné stezky, okres Rychnov n. Kněžnou
Tématické zařazení:
, , , , , ,Komentáře

Vložil(a) Radim,  6. 7. 2020, 13.39 hod.

Jak je možné ( nějaký bus nebo vlak)se dostat zpět z osady Amerika u Klásterce nad Orlicí do Pardubic ? Nemám auto.Děkuji


Vložit komentářRSS Co se píše jinde: Naučné-stezky.cz

 • Františkova cesta
  Meditativní duchovní stezka na motivy Sluneční písně sv. Františka z Assisi, vedoucí obcí Blahutovice a okolím. Zdroj
 • Naučná stezka Eko sady Komňa
  Naučná stezka vede kolem ovocných sadů spravovaných rodinnou farmou v obci Komňa, v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Seznamuje s ekologickým pěstováním ovoce a souvisejícími tématy. Zdroj
 • Stezka po stopách dětřichovských lesníků a Malé clam-gallasovské obory
  Naučná stezka vedoucí okolím obce Dětřichov na okraji chráněné krajinné oblasti Jizerské hory seznamuje s historií a zajímavostmi zdejšího kraje. Zdroj
 • Naučná stezka Český Grand Canyon a český Mauthausen
  Naučná stezka vede kolem známého lomu Velká Amerika a lomu Mexiko (Trestaneckého lomu) nedaleko Mořiny, v chráněné krajinné oblasti Český kras. Seznamuje s okolnostmi jejich vzniku, pohnutou historií a místní přírodou. Zdroj
 • Palmeho sklářská stezka
  Naučná stezka seznamuje se sklářskou historií města Kamenický Šenov. Během cesty sbíráme indicie k otevření pokladnice ve Sklářském muzeu. Zdroj
 • Stezka lesní mysli
  Stezka zaměřená na poznávání přírody prostřednictvím všech základních smyslů prochází zámeckou oborou zámku Liblice. Zdroj
 • Naučná stezka Městem Dolním Bousovem
  Naučná stezka s historickou a přírodní tematikou vede ve východním okolí Dolního Bousova. Zdroj
 • Naučná bylinková stezka
  Naučná stezka s botanickým zaměřením vede Parkem u potůčku nedaleko centra Konstantinových Lázní. Zdroj
 • Naučná stezka Jizbický písák (Písák Jizbice)
  Naučná stezka seznamuje s nevšední malou přírodní lokalitou u obce Jizbice, kde během revitalizace místa na rozhraní lesa a polí došlo k obnově soustavy mokřadních tůní a zpřístupnění pomocí dřevěných chodníčků a krátné naučné stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Zubrnice a okolí
  Naučná stezka s přírodovědným zaměřením, vedoucí krajinou v jižním okolí obce Zubrnice. Je o ní ale k dispozici minimum informací. Zdroj

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Stezka historií Horních Měcholup
  Naučná stezka seznamuje s historickými zajímavostmi (od pravěku po současnost) čtvrtí Horní Měcholupy a (částečně) Hostivař, které jsou součástí městské části Praha 15. Navštěvuje i lokalitu hradiště Hostivař nad Hostivařskou přehradou, kde je společná zastávka se „sesterskou“ Stezkou historií Hostivaře. Tato zastávka bývá uváděna i jako výchozí místo pro Stezku historií Horních Měcholup, praktičtější je […]
 • Naučná stezka Záběhlice
  Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi části pražské čtvrti Záběhlice. Začíná ve starých Záběhlicích u Hamerského rybníka, ale většinu trasy pak vede mezi paneláky sídliště Práčská a Zahradní Město-východ. Končí v původní vilové čtvrti Zahradní Město na náměstí Mezi Zahrádkami. Naučná stezka není příliš náročná, nejvýraznější převýšení je nutné překonat výstupem ulicí U Zahradního […]
 • Naučná stezka Vršovice
  Naučná stezka seznamuje zejména s historií a zajímavými lokalitami části pražské čtvrti Vršovice. Je okružní, začíná a končí u budovy úřadu Městské části Praha 10 ve Vršovické ulici naproti Koh-i-nooru. Vede přes náměstí Svatopluka Čecha směrem k „Ďolíčku“ a vršovickému nádraží, poté přes Vršovické náměstí a Heroldovy sady, a odtud pak kolem justičního areálu a […]
 • Naučná stezka Strašnice
  Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi pražské čtvrti Strašnice. Je okružní, začíná a končí na stanici metra Strašnická. Trasa nás zavede např. k neobvyklému kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie, provede nás unikátním urbanistickým souborem sídliště Solidarita, kolem vinohradského hřbitova a strašnického krematoria a pak zajímavou vilovou čtvrtí. Naučná stezka je nenáročná, občas s větším, […]
 • Naučná stezka Chuchelský háj
  Naučná stezka seznamuje s několika zajímavými lokalitami na jižním okraji Prahy mezi Malou a Velkou Chuchlí – bývalými lázněmi v Malé Chuchli, dále pak prochází územím přírodní rezervace Chuchelský háj, areálem lesního zookoutku a kolem kostela sv. Jana Nepomuckého k přírodní rezervaci Homolka na okraji Velké Chuchle. Naučná stezka seznamuje s faunou a flórou, geologickou […]
 • Naučná stezka Barrandovské skály
  Naučná stezka seznamuje s přírodně cenným územím na jižním okraji Prahy, mezi městskými částmi Hlubočepy a Malá Chuchle. Začíná u Barrandovského mostu a vede dále po staré Zbraslavské silnici mezi železniční tratí a skalním profilem národní přírodní památky Barrandovské skály. Naučná stezka seznamuje s geologickou stavbou, historií a přírodou zdejšího významného území, paleontologickými nálezy a […]
 • Naučná stezka Pňovský luh
  Naučná stezka vedoucí převážně lužními lesy v okolí starých labských ramen mezi obcí Pňov-Předhradí a současným korytem řeky Labe seznamuje zejména s historickými a přírodními zajímavostmi tohoto území. Část trasy vede i podél Labe kolem zdymadla Velký Osek. Trasa naučné stezky je pro běžného svátečního turistu nenáročná, bez převýšení. Převážně vede po přírodních udusaných cestách […]
 • Naučná stezka Údolí studánek
  naučná stezka zrušena Naučná stezka procházela úzkým údolíčkem, které stoupá od východního konce Modřanské rokle směrem k Základní škole Meteorologická v Praze-Libuši. V údolíčku Český svaz ochránců přírody vyčistil a obnovil několik studánek. Součástí bylo i vytvoření naučné stezky s přírodovědnou a historickou tematikou, představující toto území. Bohužel naučná stezka byla permanentně ničena vandaly a […]
 • Naučná stezka Modřanskou roklí
  Naučná stezka prochází přírodní památkou Modřanská rokle, která je součástí přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Jedná se o úzké, místy skalnaté údolí Libušského potoka s převahou listnatých lesů a několika bývalými lomy. Místo ležící v jižní okrajové části Prahy, mezi městskými částmi Modřany a Libuš, bylo již v minulosti Pražany hojně navštěvované. Naučná stezka seznamuje s faunou a […]
 • Naučná stezka v zámeckém parku v Benátkách nad Jizerou
  Naučná stezka vede anglickým parkem ve svahu pod zámkem v Benátkách nad Jizerou. Trasa je okružní, začíná i končí u zámku. Naučná stezka seznamuje s historií zámku, přírodou a zajímavými osobnostmi Benátecka; každý panel je na zadní straně doplněn pohádkovými úkoly a kvízy pro děti. V dolní části parku je velké lanové dětské hřiště a […]

Nejnovější komentáře

 • Jana Medunová o Přírodní poznávací stezka Chalupská slať: “Dobrý den, jsme velcí příznivci hry geocaching a pátráme po odpovědi, jak se jmenuje pavouk žijící ve slati. Pokud bude…
 • Radim o Naučná stezka Zemská brána: “Jak je možné ( nějaký bus nebo vlak)se dostat zpět z osady Amerika u Klásterce nad Orlicí do Pardubic ?…
 • Jana Horáková o Medvědí stezka: “Zrovna nedávno jsem narazila na video https://www.youtube.com/watch?v=KHThqageS5A&t=1s a letos je ideální doba se tma konečně vydat. Ještě nás napadlo cestou…
 • Jan Kotrlak o Naučná stezka Povydří: “Naučná stezka Povydří byla zklamáním. Všude se píše o úžasných přírodních sceneriích a výhledech, ale ve skutečnosti je to po…
 • panjo o Naučná stezka Labyrintárium Loučeň (fotocesta): “Tuto naučnou stezku jsme si prošli včera. Její stav je bohužel tristní. Bohužel ji nikdo neudržuje. Hájovna na trase je…

Odkazy

stezky.info


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2023 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS