Úvod » Podoba a texty informačních panelů naučné stezky

Podoba a texty informačních panelů naučné stezky

Informační panely jsou bezesporu nejviditelnější částí naučné stezky. Jejich prostřednictvím autoři stezky komunikují s návštěvníkem a snaží se ho zaujmout. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout, jak by měl dle našeho názoru takový informační panel vypadat, a čemu se rozhodně vyhnout.

Co by mělo být na každém informačním panelu stezky?

Abychom návštěvníkovi usnadnili orientaci v terénu a na trase stezky, měl by každý panel na zastávce naučné stezky obsahovat následující:

 1. název naučné stezky (uvedený zřetelně v záhlaví),
 2. pořadové číslo a název zastávky (uvedené jako podtitul),
 3. plánek stezky s vyznačením trasy a umístění zastávky, u níž návštěvník právě stojí (na úvodním panelu by měl být podrobnější a větší plánek, na každém dalším panelu stačí menší, schematičtější).

Jak by měl vypadat text na informačních panelech?

V žádném případě by neměl mentorsky poučovat. Nepatří sem nezáživné bloky textu převzaté z odborné encyklopedie nebo vysokoškolských skript. Cílem naučné stezky by neměla být úporná snaha sdělit návštěvníkovi úplně všechno a zahltit jej údaji, které při letmém čtení není ani schopen plně vnímat, natož vstřebat. Text by měl naopak klást důraz na interakci, kontakt, komunikaci s návštěvníkem, nevtíravě se v něm snažit vzbudit zájem o danou problematiku.

Měl by být:

co nejkratší
– tedy zbavený zbytečných přívlastků, složitých souvětí, bezvýznamných „výplňových“ vět; mluvit hned k věci, vyhnout se zdlouhavému blábolení a obšírným popisům,
sémanticky strukturovaný
– tedy rozčleněn tak, aby se v něm návštěvník dokázal rychle zorientovat (tj. např. zřetelně vyznačit nadpisy různých úrovní, dlouhé „špalky“ textu rozčlenit mezinadpisy, používat odrážkové seznamy, klíčové údaje graficky zvýrazňovat),
srozumitelný
– tj. bez cizích slov (pokud nejsou zároveň ihned vysvětlena), latinských názvů (pokud není např. zajímavou formou vysvětlen jejich původ, viz naučná stezka Mrákavy), novotvarů, neobvyklých slov, běžných slov v neobvyklém významu, žargonu specifického pro daný obor apod.,
pravopisně, stylisticky a typograficky správný
– tj. bez pravopisných chyb, překlepů apod.

Čemu se dále vyhnout?

nedostatečný kontrast barev textu a pozadí
– protože panely časem vyblednou, je lépe se vyhnout experimentům např. bílého textu na šedém pozadí (Dobřichovická naučná stezka) apod. Nejvhodnější je kombinace „černé na bílém“ nebo jiných kontrastních barev, dostatečně velkým a čitelným písmem,
vzorek na pozadí textu
– souvisí s předchozím bodem. Na pozadí textu (jako tapeta) nepatří sebejemnější barevné vzorky, zesvětlené fotografie, výřezy z katastrálních map apod. Vypadají sice efektně, ale většinou brání v pohodlném čtení a jsou zbytečné, bez informační hodnoty (naučná stezka Říčansko, naučná stezka Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova).

A co obrázky?

Za obecně nejvhodnější považujeme informační panely s minimem textu a s převahou fotografií a obrázků. Jsou na pohled poutavé, a přístupné nejširšímu spektru návštěvníků (dětem i dospělým). Pro představení fauny a flóry jsou nejvhodnější kvalitní fotografie, nejlépe pořízené přímo v konkrétní lokalitě (naučná stezka Votočnice), nebo velmi kvalitní kresby. Jsou-li součástí textu nějaké grafy, musejí být co nejjednodušší a jasně pochopitelné.

Jak zastávky v terénu umísťovat?

Jednotlivé zastávky je třeba umístit tak, aby se vysvětlující text ke konkrétnímu jevu vztahoval k danému místu, kde zastávka stojí, a byl zde jasně demonstrovatelný. Pokud tedy text popisuje významnou stavbu, panel musí stát přímo u ní. Je chybou text popisující naráz všechny význačné stavby ve městě, aniž je má návštěvník ihned možnost vidět (obzvlášť leží-li tyto stavby mimo trasu naučné stezky). Stejně tak pokud zastávka upozorňuje na výskyt určitého druhu rostliny, tato rostlina zde skutečně musí (ve větším množství) růst a návštěvník musí být schopen ji nalézt.

Je nutné používat informační panely?

Vůbec ne, už jenom kvůli jejich poměrně vysoké pořizovací hodnotě a relativně krátké životnosti, ať už přičiněním nepřízně počasí nebo vandalů. Naučnou stezku je možné realizovat i úspornou formou, tedy v terénu pouze vyznačit trasu a jednotlivá zastavení, a veškeré informace a naučné texty nabídnout ke stažení z internetu, nebo za úplatu v tištěné formě v infocentrech, stáncích s občerstvením, trafikách, hospodách, poštách, známkových místech apod. Tuto formu používá např. naučná stezka Hostivické rybníky.
Komentáře

Vložil(a) Arana,  25. 8. 2008, 15.18 hod.

Dobrý den, díky za článek, plánujeme u nás v Tovačově zřídit do budoucna naučnou stezku kolem lokality Kolečko. Požádali jsme si o grant z kraje a zatím nám vyšli vstříc pouze k tomu, aby vznikla její alespoň internetová podoba.Potřebovala bych spíš poradit nějakého dobrého ne drahého webmastera, který by mi “splnil moje požadavky” na ni.
Nosálová, ZŠ Tovačov

Vložil(a) Krista,  26. 9. 2008, 17.07 hod.

Dobrý den, a jak naučné stezky mapovat a proč?

Vložil(a) Tom,  16. 11. 2008, 18.53 hod.

Dobrý den, mapování naučných stezek je velice jednoduché – stačí nějakou navštívit, projít si přesně její trasu včetně případných odboček, sestavit seznam zastávek a zpracovat jejich informační náplň. A z jakého důvodu? O naučných stezkách často chybí i nejzákladnější informace, které by mohly být k dispozici běžným návštěvníkům, ale nejsou. Mapování stezek je tedy služba pro lidi, kteří stezku navštíví po vás. Stejně tak to ale můžete dělat i čistě pro svou potřebu – i my jsme tak začínali.

Vložil(a) Anonym,  22. 8. 2017, 19.10 hod.

Dobry den, proc je v Ceske republice tak malo naucnych stezek pro deti?


Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj
 • Naučná stezka Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových […]
 • Fotogalerie naučné stezky Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na […]
 • Fotogalerie naučné stezky Dobřichov – Stezky Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské – Pičhora u Dobřichova. Zdroj
 • Naučná stezka Zásmucká bažantnice
  Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zásmucká bažantnice
  Naučná stezka prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zdroj
 • Naučná stezka Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu. Naučná stezka […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress