Úvod » Naučná stezka Zahrady slavnostně otevřena

Naučná stezka Zahrady slavnostně otevřena

Dnes dopoledne jsme se zúčastnili otevření nové naučné stezky, vedoucí mezi osadou Zahrady u Českého Brodu a obcí Tuchoraz, kolem Mlýnského rybníka. Součástí „vernisáže“ byla rovněž návštěva a prohlídka jinak nepřístupné Tuchorazské hlásky. Jak akce probíhala, se dozvíte v článku.

zastávka naučné stezky Zahrady na hrázi Mlýnského rybníka

Slavnostní zahájení se konalo v 10 hodin dopoledne na sluncem rozpálené panelové cestě na hrázi Mlýnského rybníka v Zahradách, před jedním z informačních panelů. Po rozdání letáčků k naučné stezce a sladkého pohoštění nejprve promluvil starosta Českého Brodu, p. Jaromír Fischer, a pak zástupce realizátora, předseda ZO ČSOP Koniklec Hynek Jebavý. Následně, po krátké prezentaci RWE Transgas Net, a českobrodské městské gardy, byly předány diplomy a drobné dárky žákům a studentům českobrodských škol, jejichž kresby rostlin nebo živočichů byly vybrány pro umístění na informačních panelech. Poté měla následovat krátká přestávka a po ní prohlídka naučné stezky, zakončená návštěvou Tuchorazské hlásky. Protože ale městská garda vyrazila pochodem směrem k hlásce a někteří lidé, kteří neposlouchali výklad, se omylem zapojili za ni, došlo ke změně plánů a šlo se nejdříve k hlásce.

cesta k Tuchorazské hlásce

Tuchorazská hláska je pozůstatek původně středověké tvrze, romantická dominanta lesnatého svahu nad Mlýnským rybníkem. Protože stojí na soukromém pozemku a již řadu let není veřejnosti běžně přístupná, přilákala jistě právě možnost její prohlídky řadu lidí na otevření naučné stezky.

Před hláskou jsme si vyslechli stručný výklad k historii tvrze, a poté vyrazili, rozděleni na dvě skupiny, do jejího interiéru – síní v prvním a druhém patře, přístupné po točitém schodišti. Zvláště ta výše byla zajímavá gotickou klenbou, a výklenky oken s kamennými sedátky s výhledem do údolí Šembery a Mlýnský rybník.

Tuchorazská hláska

Po prohlídce hlásky se početná skupina, která byla na zahájení stezky, bohužel rozpadla, někteří lidé ještě čekali, jiné z celé akce zajímala jen návštěva hlásky, další pospíchali na PO-PO-LES (Pochod pohádkovým lesem, každoroční akci pořádanou českobrodskými skauty), jiní se porůznu trousili pryč. Proto se následující prohlídky trasy naučné stezky kolem Mlýnského rybníka zúčastnila jen menší skupinka převážně těch, kteří se podíleli na její realizaci, a ti nejskalnější zájemci z řad veřejnosti. Doprovázel nás opět Hynek Jebavý ze ZO ČSOP Koniklec, který u každé zastávky stručně představil její náplň a doplnil zajímavosti.

Sestoupili jsme tedy (v protisměru stezky) ke střední části Mlýnského rybníka na dělicí hráz, kde se nachází zastávka se siluetami ptactva žijícího na Mlýnském rybníku a v okolí. Poté jsme přešli po lávce potok Šemberu a pokračovali vpravo po silnici zpět k hlavní hrázi Mlýnského rybníka. Cestou k ní jsou umístěny další dva informační panely (zastávka 2 a 3). Příchodem k hrázi prohlídka naučné stezky Zahrady skončila.

Přejme tedy naučné stezce dlouhé trvání a nezájem vandalů.

Fotky ze slavnostního otevření naučné stezky Zahrady a návštěvy Tuchorazské hlásky

Tvůrci, sponzoři a partneři naučné stezky: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 05/04 ZO ČSOP Český Brod, Město Český Brod, Region Pošembeří, RWE Transgas NET, Český rybářský svaz Praha, Střední odborné učiliště rybářské Třeboň, Skautské středisko Český Brod, Spolek sv. Simeona.

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Naučné stezky, okres Kolín, Středočeský kraj
Tématické zařazení:
, , , , ,
Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Rodinný fotoateliér v Kolíně

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj
 • Naučná stezka Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových […]
 • Fotogalerie naučné stezky Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na […]
 • Fotogalerie naučné stezky Dobřichov – Stezky Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské – Pičhora u Dobřichova. Zdroj
 • Naučná stezka Zásmucká bažantnice
  Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zásmucká bažantnice
  Naučná stezka prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zdroj
 • Naučná stezka Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu. Naučná stezka […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress