Úvod » Naučná stezka Zahrady slavnostně otevřena

Naučná stezka Zahrady slavnostně otevřena

Dnes dopoledne jsme se zúčastnili otevření nové naučné stezky, vedoucí mezi osadou Zahrady u Českého Brodu a obcí Tuchoraz, kolem Mlýnského rybníka. Součástí „vernisáže“ byla rovněž návštěva a prohlídka jinak nepřístupné Tuchorazské hlásky. Jak akce probíhala, se dozvíte v článku.

zastávka naučné stezky Zahrady na hrázi Mlýnského rybníka

Slavnostní zahájení se konalo v 10 hodin dopoledne na sluncem rozpálené panelové cestě na hrázi Mlýnského rybníka v Zahradách, před jedním z informačních panelů. Po rozdání letáčků k naučné stezce a sladkého pohoštění nejprve promluvil starosta Českého Brodu, p. Jaromír Fischer, a pak zástupce realizátora, předseda ZO ČSOP Koniklec Hynek Jebavý. Následně, po krátké prezentaci RWE Transgas Net, a českobrodské městské gardy, byly předány diplomy a drobné dárky žákům a studentům českobrodských škol, jejichž kresby rostlin nebo živočichů byly vybrány pro umístění na informačních panelech. Poté měla následovat krátká přestávka a po ní prohlídka naučné stezky, zakončená návštěvou Tuchorazské hlásky. Protože ale městská garda vyrazila pochodem směrem k hlásce a někteří lidé, kteří neposlouchali výklad, se omylem zapojili za ni, došlo ke změně plánů a šlo se nejdříve k hlásce.

cesta k Tuchorazské hlásce

Tuchorazská hláska je pozůstatek původně středověké tvrze, romantická dominanta lesnatého svahu nad Mlýnským rybníkem. Protože stojí na soukromém pozemku a již řadu let není veřejnosti běžně přístupná, přilákala jistě právě možnost její prohlídky řadu lidí na otevření naučné stezky.

Před hláskou jsme si vyslechli stručný výklad k historii tvrze, a poté vyrazili, rozděleni na dvě skupiny, do jejího interiéru – síní v prvním a druhém patře, přístupné po točitém schodišti. Zvláště ta výše byla zajímavá gotickou klenbou, a výklenky oken s kamennými sedátky s výhledem do údolí Šembery a Mlýnský rybník.

Tuchorazská hláska

Po prohlídce hlásky se početná skupina, která byla na zahájení stezky, bohužel rozpadla, někteří lidé ještě čekali, jiné z celé akce zajímala jen návštěva hlásky, další pospíchali na PO-PO-LES (Pochod pohádkovým lesem, každoroční akci pořádanou českobrodskými skauty), jiní se porůznu trousili pryč. Proto se následující prohlídky trasy naučné stezky kolem Mlýnského rybníka zúčastnila jen menší skupinka převážně těch, kteří se podíleli na její realizaci, a ti nejskalnější zájemci z řad veřejnosti. Doprovázel nás opět Hynek Jebavý ze ZO ČSOP Koniklec, který u každé zastávky stručně představil její náplň a doplnil zajímavosti.

Sestoupili jsme tedy (v protisměru stezky) ke střední části Mlýnského rybníka na dělicí hráz, kde se nachází zastávka se siluetami ptactva žijícího na Mlýnském rybníku a v okolí. Poté jsme přešli po lávce potok Šemberu a pokračovali vpravo po silnici zpět k hlavní hrázi Mlýnského rybníka. Cestou k ní jsou umístěny další dva informační panely (zastávka 2 a 3). Příchodem k hrázi prohlídka naučné stezky Zahrady skončila.

Přejme tedy naučné stezce dlouhé trvání a nezájem vandalů.

Fotky ze slavnostního otevření naučné stezky Zahrady a návštěvy Tuchorazské hlásky

Tvůrci, sponzoři a partneři naučné stezky: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 05/04 ZO ČSOP Český Brod, Město Český Brod, Region Pošembeří, RWE Transgas NET, Český rybářský svaz Praha, Střední odborné učiliště rybářské Třeboň, Skautské středisko Český Brod, Spolek sv. Simeona.

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Naučné stezky, okres Kolín, Středočeský kraj
Tématické zařazení:
, , , , ,
Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Rodinný fotoateliér v Kolíně

Poslední komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Zásmucká bažantnice
  Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zásmucká bažantnice
  Naučná stezka prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zdroj
 • Naučná stezka Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu. Naučná stezka […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky. Zdroj
 • Učebna v lese – lesní naučná stezka u zámku Kačina
  Lesní naučná stezka Učebna v lese se nachází v zámeckém parku zámku Kačina u Kutné Hory, v bezprostřední blízkosti zadní části zámku v menším lesíku mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím. Jednotlivé naučné zastávky se skládají z historické části na jedné straně panelu a informací o přírodě na druhé straně. Historická část seznamuje s minulostí a současností […]
 • Fotogalerie Učebny v lese – lesní naučné stezky u zámku Kačina
  Lesní naučná stezka Učebna v lese v zámeckém parku zámku Kačina u Kutné Hory seznamuje s minulostí a současností lesního hospodaření na Kačině a s místní faunou a flórou. Zdroj
 • Ptačí stezka Lbosín
  Naučné tabulky Ptačí stezky jsou rozmístěné podél cesty z obce Lbosín na vrch Březák s rozhlednou Špulka. Ptačí stezka představuje naše nejběžnější druhy ptactva, a to nápaditou formou infotabulek s poklopem, v němž je kruhový otvor, kdy nejdříve vidíme tímto průhledem konkrétní ptačí druh, máme možnost ho sami identifikovat a teprve poté odklopit poklop a […]
 • Fotogalerie Ptačí stezky Lbosín
  Naučné tabulky Ptačí stezky jsou rozmístěné podél cesty z obce Lbosín na vrch Březák s rozhlednou Špulka. Ptačí stezka představuje naše nejběžnější druhy ptactva. Zdroj
 • Rozhledna Špulka s naučnou stezkou
  Podivná naučná stezka vedoucí z obce Lbosín na vrch Březák k rozhledně Špulka prezentuje na několika velkých informačních panelech práci žáků pěti základních a mateřských škol z okolních obcí. Tvoří ji několik různorodých panelů, z nichž některé přinášejí relativně použitelné informace, jiné nabízejí hry či kvízy, a další jsou spíše propagační. Záměr tvůrců není nikde […]
 • Fotogalerie rozhledny Špulka s naučnou stezkou
  Naučná stezka vedoucí z obce Lbosín na vrch Březák k rozhledně Špulka prezentuje práci žáků pěti základních a mateřských škol z okolních obcí. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archiv

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress