Naučnou stezkou.cz > Naučné stezky > Moravskoslezský kraj > okres Bruntál > Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu

Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu

Naučná stezka prochází národní přírodní rezervací Praděd a seznámí nás zábavnou formou s tamní historií a přírodou. Po její nenáročné trase vystoupáme na stejnojmennou horu Praděd, nejvyšší vrcholek na území Moravy.

Co vás na stezce čeká?

hora Praděd (autor: Actaea)Národní přírodní rezervace Praděd (součást CHKO Jeseníky) se rozkládá v pohoří Hrubého Jeseníku a zahrnuje vrchol hory Praděd a jeho okolí. Vznikla v roce 1991 spojením několika bývalých státních přírodních rezervací. Předmětem ochrany je tu především horská tundra rozkládající se na nejvyšších vrcholcích chráněného území. Zachovala se zde vlivem chladného počasí, sněhu a velmi silného větru. Díky tomuto drsnému klimatu zde roste řada ojedinělých a vzácných druhů rostlin, které nikde jinde nenajdeme. Bezlesá krajina tundry postupně přechází v horské lesy a lesní porosty.

Praděd v zimě (autor Witeg, zdroj Wikipedia)Naučná stezka nás provede vysokohorským terénem v okolí hory Pradědu, turisticky hojně navštěvovaným v letním a zvláště pak v zimním období. Cesta nám nabízí výhledy na okolní zalesněné vrcholky. Můžeme se také občerstvit na některé z blízkých turistických chat.

Průvodcem po jednotlivých stanovištích nám bude skřítek od Petrových kamenů, pomocník bájného strážce jesenických hor, Praděda. Na každém panelu naučné stezky je pro děti připravena vždy jedna zajímavá otázka nebo úkol.

Na co se můžete těšit?

letecký pohled na Praděd (autor Karel Beneš, zdroj Wikipedia)

Praděd
– (1491 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku a současně také celé Moravy. Na jeho vrcholu byl v druhé polovině 20. století postaven televizní vysílač, který slouží turistům také jako rozhledna. Nejvyšší část rozhledny je zároveň nejvyšším uměle vytvořeným vrcholem na území České republiky. Severní svah Pradědu je zvláště chráněný, jelikož se zde nalézá pásmo s vzácnou květenou.
historie Pradědu
– již začátkem 19. století se na hřebenech Pradědu začaly objevovat stavby sloužící prvním turistům jako ochrana před nepříznivým počasím. V roce 1903 zde vyrostla kamenná 32,5 m vysoká rozhledna postavená v novogotickém stylu. Působením nepříznivého počasí však věž chátrala, až se v roce 1959 zhroutila. Stavba dnešního vysílače a úprava okolí trvala bezmála 15 let. V současné době je pro návštěvníky Pradědu připravena mimo rozhledny také restaurace a hotel.
tundra
– je holá a bezlesá krajina, která je porostlá některými druhy odolných bylin, nízkými keříky a především mechy a lišejníky. Nachází se v severních oblastech všech kontinentů a rovněž ve vysokých nadmořských výškách. Horskému druhu tundry se říká alpinská.

Zajímavé lokality NPR Praděd v okolí

Velká kotlina
– mohutné ledovcové údolí, téměř bezlesá krajina tvořena horskými loukami, skalními útvary, vodními prameny a mokřinami. Územím vede stejnojmenná naučná stezka.
Petrovy kameny
– skalní útvar Hrubého Jeseníku. Jedná se o původní území doby ledové, kde se vyskytuje řada výjimečných druhů rostlin (vzácné mechy, lišejníky a lipnice jesenická, která roste pouze pod Petrovými kameny).
Bílá Opava
– jihovýchodní část hory Praděd s dravým řečištěm Bílé Opavy. Podél toku řeky vede naučná stezka.

Základní údaje o stezce

informační panel naučné stezky (autor: Actaea)Na úvodním panelu máme k dispozici informace o několika turistických trasách. Můžeme si tak vybrat cestu podle její délky, toho, kudy prochází, a své tělesné kondice.

Základní trasa s převýšením 210 m, po které převážně vede naučná stezka, začíná v Ovčárně pod Pradědem a prochází po červené turistické trase. Zhruba po 2,5 km se napojí na modrou turistickou značku, která nás zavede až na vrchol hory Praděd. Trasa naučné stezky z Ovčárny na vrchol je dlouhá 3,5 km. Pro svou nenáročnost je vhodná pro děti, tělesně postižené i matky s kočárky.

Celá stezka má celkem 8 zastavení s informačními panely. Zhruba po 800 m chůze z Ovčárny můžeme odbočit k chatě Barborka, kde nalezneme jednu ze zastávek naučné stezky. K další zastávce naučné stezky je možné pokračovat po červené turistické značce, aniž bychom odbočili po modré na Praděd, až k turistické chatě Švýcárna. Rozmístění jednotlivých zastávek je znázorněno na každém panelu naučné stezky.

Tištěného průvodce je možné zakoupit v některé z okolních chat, jak nám radí skřítek na úvodním panelu.

Zastavení

zvonek vousatý (autor Martin Vavřík, zdroj Wikipedia)

1. Úvodní panel
– je zde popsána trasa naučné stezky, dozvíme se i, pro koho je naučná stezka určena
2. Po stopách času
– odhalíme zde, kdo jako první vystoupal na vrcholky zdejších hor
3. Krásné a nebezpečné hory
– Horská služba zde připravila pár důležitých informací pro bezpečný pobyt v horách
4. Co na horách skřítkové vysázeli a co se děje v trávě
– dozvíme se zde, jaké tu nalezneme rostliny a živočichy
5. Kdopak to tu hraje ve větru?
– aneb vítr a stromy
6. Vousatá ozdoba hor
– můžeme si zde přečíst o horské květince zvonku vousatém, který je ve znaku CHKO Jeseníky
7. Švýcarští pastýři, strakaté krávy a česnekový dům
– na tomto stanovišti se můžeme dozvědět něco o zdejší historii
8. Nejvýše na Moravě
– poslední zastavení informuje o vrcholu hory Praděd

Autoři a historie stezky

 • dle informací na panelech vznikla naučná stezka asi v roce 2004, další dostupný zdroj uvádí, že stezka byla slavnostně otevřena v květnu 2005
 • autorem stezky je společnost pro přírodu a krajinu Actaea, CHKO Jeseníky a Ministerstvo životního prostředí

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Moravskoslezský kraj, Naučné stezky, okres Bruntál
Tématické zařazení:
, , , , , , ,
Vložit komentářRSS Co se píše jinde: Naučné-stezky.cz

 • Naučná stezka Čeřínek
  Naučná stezka prochází částí přírodního parku Čeřínek, konkrétně lesy v okolí vrchu a přírodní památky Přední skála, u Dolní Cerekve. Lokalita je zajímavá především z geologického a geomorfologického hlediska. Zdroj
 • Naučná stezka Údolím Jihlávky na Aleje
  Naučná stezka seznamuje s historickými zajímavostmi a přírodou kraje v okolí Stonařova, podél toku Jihlávky a v lesích obklopujících zámek Aleje. Zdroj
 • Naučná stezka Josefa Klementa
  Naučná stezka seznamuje zejména s historickými památkami a zajímavostmi Polné a okolí. Zdroj
 • Naučná stezka o koních v Horním Žďáru
  Naučná stezka, vybudovaná Domovem pro stará, nemocná a hendikepovaná zvířata v Horním Žďáru, vedoucí pastvinami v okolí města, seznamuje se různými zajímavostmi z života a chovu koní. Zdroj
 • Naučná stezka o koních
  Naučná stezka v Dobroníně seznamuje se vším, co souvisí s životem a chovem koní. Zdroj
 • Naučná stezka Lipky
  Naučná stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi území západně od Telče – přírodní rezervací Luh u Telče a bývalou bažantnicí a oborou, později lesoparkem. Zdroj
 • Naučná stezka Pojď s námi do přírody aneb stezka pro malé i velké
  Naučná stezka vedoucí krajinou v okolí Polné, určená asi primárně potřebám školní výuky v přírodě – nemá informační panely, jen určenou trasu a ke stažení pracovní listy s přírodovědnou tematikou. Zdroj
 • Naučná stezka Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové
  Naučná stezka formou určenou pro děti seznamuje s historií města a zámku Třešť, hraběcí rodinou Sternbachů a přírodou zámeckého parku. Zdroj
 • Naučná stezka městem Třešť
  Naučná stezka by měla údajně seznamovat s památkami a zajímavostmi Třeště. Z dostupných informací ale není zřejmé, jakou má podobu, jestli není jen “virtuální” trasou bez infopanelů. Zdroj
 • Naučná stezka Jihlavská pevnost
  Naučná stezka seznamuje se zachovaným systémem hradeb bývalé jihlavské pevnosti, dnes městské památkové rezervace. Zdroj

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Kudrnáčova stezka
  Kudrnáčova stezka spojuje Poříčany a Klučov, dvě zdánlivě obyčejné obce ležící vedle sebe na hlavní železniční trati Praha–Kolín, a zábavnou formou ukazuje, že i takové obce a jejich okolí, které známe maximálně jako šmouhu z okna vlaku, mohou mít zajímavou historii a památky, a že cesta mezi nimi může být poutavá, plná objevů a nevšedních […]
 • Fotogalerie Kudrnáčovy stezky
  Kudrnáčova stezka spojuje Poříčany a Klučov, trasou přes významné slovanské hradiště Klučov, odkud nabízí pěkné výhledy do krajiny. Zdroj
 • Naučná stezka Pod stromy
  Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů (každému je věnována jedna zastávka). Informační panely kromě srozumitelně podaných základních údajů o nich a povedených velkoplošných ilustrací nabízejí i množství otázek a úkolů pro děti. Naučná stezka je vedena cestami různé kvality, zpočátku v blízkosti zámku […]
 • Fotogalerie naučné stezky Pod stromy
  Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů. Zdroj
 • Přírodovědná stezka Přerov nad Labem
  Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi krajiny okolo Přerova nad Labem a řeky Labe. Součástí trasy je výstup na Přerovskou hůru, odkud je nádherný výhled do širokého okolí. Navštěvuje dvě chráněná území – přírodní památku Polabské hůry a přírodní rezervaci Káraný – Hrbáčkovy tůně. Trasa vede zpočátku ulicemi obce, poté většinou […]
 • Fotogalerie Přírodovědné stezky Přerov nad Labem
  Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi krajiny okolo Přerova nad Labem a řeky Labe. Součástí trasy je výstup na Přerovskou hůru, odkud je nádherný výhled do širokého okolí. Zdroj
 • Dětská ekostezka Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Příjemná naučná stezka procházela lesoparkem u zámku v Pyšelích. Byla určena hlavně pro děti, které přístupnou formou seznamovala s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podávala základní znalosti o ochraně přírody a nakládání s odpady. Na každém informačním panelu bylo vždy i několik praktických úkolů a některé byly […]
 • Fotogalerie dětské ekostezky Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Naučná stezka procházející lesoparkem u zámku v Pyšelích přístupnou formou seznamuje děti s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody. Zdroj
 • Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol, o jejíž existenci svědčí dnes už jen terénní nerovnosti skrývající základy zdí původních stavení, stará studna nebo dvě mohutné hráze dávno vypuštěných rybníků, to vše ukryté v hloubi Klánovického lesa mezi Klánovicemi a Úvaly. Informační panely a tabule představují historii zaniklé obce a shrnují výsledky archeologického […]
 • Fotogalerie naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol v Klánovickém lese mezi Klánovicemi a Úvaly. Zdroj

Nejnovější komentáře

 • Jana Medunová o Přírodní poznávací stezka Chalupská slať: “Dobrý den, jsme velcí příznivci hry geocaching a pátráme po odpovědi, jak se jmenuje pavouk žijící ve slati. Pokud bude…
 • Radim o Naučná stezka Zemská brána: “Jak je možné ( nějaký bus nebo vlak)se dostat zpět z osady Amerika u Klásterce nad Orlicí do Pardubic ?…
 • Jana Horáková o Medvědí stezka: “Zrovna nedávno jsem narazila na video https://www.youtube.com/watch?v=KHThqageS5A&t=1s a letos je ideální doba se tma konečně vydat. Ještě nás napadlo cestou…
 • Jan Kotrlak o Naučná stezka Povydří: “Naučná stezka Povydří byla zklamáním. Všude se píše o úžasných přírodních sceneriích a výhledech, ale ve skutečnosti je to po…
 • panjo o Naučná stezka Labyrintárium Loučeň (fotocesta): “Tuto naučnou stezku jsme si prošli včera. Její stav je bohužel tristní. Bohužel ji nikdo neudržuje. Hájovna na trase je…

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2021 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS