Úvod » Naučná stezka Povydří

Naučná stezka Povydří

Naučná stezka vede romantickým hlubokým údolím říčky Vydry v národním parku Šumava, v úseku, kde Vydra vytváří divoké balvanité koryto. Stezka začíná v Čeňkově Pile, nedaleko nad místem, kde se z Vydry na soutoku s říčkou Křemelnou stává Otava, a končí u silničního mostu pod Antýglem.

Co vás na stezce čeká?

řeka Vydra Povydří je považováno za nejkrásnější a nejromantičtější část Šumavy. Naučná stezka vede hlubokým lesnatým údolím říčky Vydry, po jejím pravém břehu, po pohodlné vozové cestě určené původně ke svážení dřeva, vedoucí buď přímo podél řeky nebo v nevelké vzdálenosti od ní. Zpočátku relativně klidný říční tok s mnoha menšími kameny se postupně mění v divoký hučící kaňon, kde si voda hledá cestu mezi množstvím obřích žulových balvanů ležících v říčním korytě (které se původně uvolnily z erodujících stěn údolí), čímž vznikají peřeje a množství malých vodopádů. Protože potoky napájející Vydru vytékají z rozsáhlých rašelinišť, má voda v řece temně rezavou barvu.

Trasa naučné stezky ve směru od Čeňkovy Pily většinou mírně stoupá nebo vede po rovině. Pro umocnění zážitku z návštěvy Povydří a z důvodu zabránění střetu okouzleného chodce s cyklistou je na naučné stezce zakázána jízda na kole. Trasa je rovněž sjízdná pro vozíčkáře s doprovodem. Zhruba v polovině trasy se nachází Turnerova chata, nabízející občerstvení a suvenýry.

Naučná stezka končí u silničního mostu před Antýglem. K samotnému Antýglu (již mimo trasu stezky) je odtud cca 200 metrů po silnici. Zde je rovněž občerstvení, a také parkoviště a autokemp.

Na co se můžete těšit?

řeka Vydra

řeka Vydra
– nemá svůj vlastní pramen, vzniká postupným soutokem Luzenského a Březnického potoka, z nichž vzniká Modravský, a jeho soutokem s Roklanským a Filipohuťským potokem v Modravě. Za hlavní zdrojnici Vydry je považován Luzenský potok, pramenící v rašeliništích v neobydlené a chladné oblasti Šumavy ve výšce 1298 m n. m. na svahu hory Luzný. Tok Vydry nemá příliš dlouhého trvání, protože již po cca 20 km zaniká soutokem s horskou říčkou Křemelnou, čímž vzniká Otava, mířící ze Šumavy dále k Sušici, Strakonicím, Písku a Vltavě. Vydra si vyhloubila své koryto na rozhraní hornin žuly a ruly. Postupnou erozí stěn údolí pak vznikla dnešní kamenná moře, viklany, a balvanité říční koryto.
Povydří
– přírodní památka a současně I. zóna národního parku Šumava, ochraňující úsek toku řeky Vydry a přilehlé svahy jejího údolí od Antýglu do Čeňkovy Pily. Má rozlohu 660 m2.
Čeňkova Pila
– dnes malá osada, původně pila vybudovaná pražským obchodníkem Čeňkem Bubeníčkem na počátku 18. století na soutoku Vydry a Křemelné.
Antýgl
– královácký dvorec. Králováci byli původní osadníci, kteří díky privilegiím podléhali přímo králi. V Antýglu působila od 16. století sklárna vyrábějící duté sklo a korálky na výrobu růženců. Měla jednu tavicí pánec, tedy německy ein Tiegel, odtud dnešní název Antýgl. Objekt dnes slouží jako provozní zázemí autokempu.

Základní údaje o stezce

Turnerova chata Naučná stezka začíná v osadě Čeňkova Pila, u silničního mostu přes řeku Vydru, na trase červené turistické značky. Poté vede pohodlnou, jen mírně stoupající vozovou cestou po pravém břehu Vydry, kolem Turnerovy chaty, až k silničnímu mostu u Antýglu, kde končí. Vede po červené značce, je dlouhá asi 7 km, a na její trase je 7 zastávek s informačními panely.

Informační náplň zastávek naučné stezky

1. zastávka: Povydří, Čeňkova Pila
– mapa oblasti; informace o Čeňkově Pile; tipy na výlety v okolí; jak se vrátit z Antýglu do Čeňkovy Pily; uvítání v Povydří; jak dlouho se utvářela Šumava; důvod ochrany Povydří; chvála eroze
2. zastávka: Síla vody
– vznik šumavských plání, Povydří ve čtvrtohorách; geologická činnost vodního toku; mapa povodí Vydry; rychlost geologických procesů
3. zastávka: Řeka a lidé
– vybudování cesty podél Vydry lesním úřadem v Kašperských Horách (po níž vede naučná stezka); Vchynicko-tetovský kanál; postupné objevování Povydří turisty
4. zastávka: Kamenná moře
– jak vznikají kamenná moře; fauna kamenných moří
5. zastávka: Obří hrnce
– jak vznikají tzv. obří hrnce v říčním korytě; typy obřích hrnců; horniny žula a rula; geologická mapa Povydří
6. zastávka: Viklany
– skalní útvary hrádky; co je eroze; schematické znázornění zvětrávání žul; flóra a fauna kaňonu Vydry; lesy v Povydří
7. zastávka: Povydří, Antýgl
– mapa oblasti; informace o Antýglu a Rokytě; tipy na výlety v okolí; jak se vrátit z Čeňkovy Pily do Antýglu; uvítání v Povydří; jak dlouho se utvářela Šumava; důvod ochrany Povydří; chvála eroze

Fotky

Následující fotografie zobrazují most v Čeňkově Pile, a poté trasu naučné stezky podél řeky Vydry.

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Naučné stezky, okres Klatovy, Plzeňský kraj
Tématické zařazení:
, , , , , , , ,Komentáře

Vložil(a) Jirka,  1. 3. 2019, 19.33 hod.

“Povydří je považováno za nejkrásnější a nejromantičtější část Šumavy.” – nesouhlasím! Jít kolem potoka Roklanského, Modravského, Prášilského, Hamerského, Vltavského, Černého a dalších je mnohem romantičtější. Proč? Protože vás tam neotravují davy zpovykaných lufťáků vyvalujících se v korytě řeky, nasávající pivo v Turnerově chatě a cpoucích se klobásami, prohlášenými za originální šumavský produkt. Dejte mi svátek!

Vložil(a) Jirka,  1. 3. 2019, 19.33 hod.

“Povydří je považováno za nejkrásnější a nejromantičtější část Šumavy.” – nesouhlasím! Jít kolem potoka Roklanského, Modravského, Prášilského, Hamerského, Vltavského, Černého a dalších je mnohem romantičtější. Proč? Protože vás tam neotravují davy zpovykaných lufťáků vyvalujících se v korytě řeky, nasávající pivo v Turnerově chatě a cpoucích se klobásami, prohlášenými za originální šumavský produkt. Dejte mi svátek!


Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Dětská ekostezka Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Příjemná naučná stezka prochází lesoparkem u zámku v Pyšelích. Je učena hlavně pro děti, které přístupnou formou seznamuje s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody a nakládání s odpady. Na každém informačním panelu je vždy i několik praktických úkolů a některé jsou […]
 • Fotogalerie dětské ekostezky Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Naučná stezka procházející lesoparkem u zámku v Pyšelích přístupnou formou seznamuje děti s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody. Zdroj
 • Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol, o jejíž existenci svědčí dnes už jen terénní nerovnosti skrývající základy zdí původních stavení, stará studna nebo dvě mohutné hráze dávno vypuštěných rybníků, to vše ukryté v hloubi Klánovického lesa mezi Klánovicemi a Úvaly. Informační panely a tabule představují historii zaniklé obce a shrnují výsledky archeologického […]
 • Fotogalerie naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol v Klánovickém lese mezi Klánovicemi a Úvaly. Zdroj
 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj
 • Naučná stezka Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových […]
 • Fotogalerie naučné stezky Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na […]
 • Fotogalerie naučné stezky Dobřichov – Stezky Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské – Pičhora u Dobřichova. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress