Úvod » Naučná stezka Gočárův okruh

Naučná stezka Gočárův okruh

Nenáročná a příjemná procházková trasa seznamující především s významnými díly architekta Josefa Gočára, která vytvořil pro město Lázně Bohdaneč. Trasa stezky nás provede centrem města s lázeňskými pavilony, lázeňským parkem, a také nejbližším okolím města kolem dalších stavebněhistorických památek.

Co vás na stezce čeká?

Naučná stezka prochází městem Lázně Bohdaneč a jeho bezprostředním okolím. Lázně Bohdaneč jsou vzdáleny asi 10 km od Pardubic. Dominuje jim kruhově řešené náměstí, tvořící křižovatku silnic vedoucích do čtyř velkých měst (Pardubic, Hradce Králové, Chlumce nad Cidlinou a Kutné Hory).

Lázně Bohdaneč - radnice

Naučná stezka představuje stavby, jejichž autorem byl Josef Gočár, ale i další významné budovy a zajímavá místa ve městě.

Hned v úvodu stezky na Masarykově náměstí stojí nepřehlédnutelná renesanční budova radnice s barokními prvky, a kostel sv. Maří Magdalény. Dále na trase stezky, krátce po vstupu do lázeňského parku, následují „samoobslužné“ sluneční hodiny, lázeňský pavilon Gočár, Kuttnerova kaplička, Tillerovo sedátko nedaleko hráze bývalého velkého rybníka Rozkoš, Gočárův vodojem, plastika „Růžového tanku“ (dílo umělce Davida Černého), místní hřbitov, k němuž nás dovede obnovená březová alej, nebo funkcionalistická Gočárova vila. Stezka končí ve výchozím místě, na Masarykově náměstí.

Naučnou stezku jsme osobně navštívili v únoru 2008.

Na co se můžete těšit?

Lázně Bohdaneč
– městečko v polabské nížině, ležící několik kilometrů od Pardubic. Největší rozmach v minulosti zaznamenalo na přelomu 15. a 16. století, kdy zde Vilém z Pernštejna nechal vybudovat rozsáhlou rybniční soustavu. Z ní se do dnešního dne dochovalo jen pár rybníků, jako nedaleké dva – Bohdanečský a Matka, vyhlášené národní přírodní rezervací. Rybníky slouží jako hnízdiště vzácným druhům ptáků.
Další rozvoj města nadešel na přelomu 19. a 20. století. V roce 1897 zde doktor Jan Veselý založil slatinné a uhličité lázně. Dnes se zde léčí různé formy nemocí pohybového ústrojí.
stavby Josefa Gočára
– Josef Gočár (1880–1945), český architekt a urbanista, který vytvořil řadu významných kubistických, rondokubistických, a později i konstruktivistických a funkcionalistických staveb. Narodil se v nedalekém Semíně u Přelouče, v Bohdanči prožil dětství – přestěhoval se sem s rodiči ve svých jedenácti letech. Vystudoval u Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole v Praze; po ukončení studia v Kotěrově ateliéru i pracoval. Kromě aktivní účasti na společenském životě umělců a bohaté publikační činnosti byl profesorem a posléze rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří čistě kubistický dům U Černé Matky Boží, rondokubistická Legiobanka nebo funkcionalistický kostel sv. Václava (vše v Praze), dále mnoho staveb v Hradci Králové, včetně regulačního plánu, budovy Automatických mlýnů v Pardubicích a další. V Bohdanči vytvořil např. lázeňský pavilon, městský vodojem, penzion Škroup nebo funkcionalistickou vilu (všechny čtyři stavby spojuje trasa naučné stezky).
lázeňský pavilón Gočár
– největší stavba, kterou Josef Gočár pro Bohdaneč navrhl. Kubistická stavba byla realizována v letech 1910–1913, o pár let později bylo přistavěno druhé patro, které ovšem narušilo původní kubistický ráz stavby. Díky své praktičnosti slouží budova dodnes lázeňským hostům.
Gočárův vodojem
– železobetonová stavba, postavena v roce 1910. Svému účelu sloužila až do roku 1980.
Gočárova vila
– dům čp. 280 v Dukelské ulici, postavený v roce 1930. Josef Gočár zde uplatnil typické prvky funkcionalistické architektury.

Základní údaje o stezce

Lázně Bohdaneč - Gočárův vodojem

Naučná stezka začíná i končí na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč (okres Pardubice). Dostaneme se sem nejlépe trolejbusem z Pardubic. Délka stezky je 5 km. Je značena smluvenými značkami naučných stezek a ukazateli KČT. Na její trase je umístěno 16 zastávek – z toho 15 informačních panelů (zastávka 14 a 15 je spojena do jednoho). Při naší návštěvě chyběla zastávka č. 3 (Penzion Škroup). Informační panely jsou dvojjazyčné (česky a anglicky), každý je opatřen plánkem s vyznačenou trasou stezky. Také většinou obsahuje dobovou fotografii místa, jemuž je zastavení věnováno.

O tištěném průvodci nemáme žádné informace. Texty jednotlivých zastavení naleznete na oficiálních internetových stránkách Lázní Bohdaneč.

Zastavení

 1. Radnice
 2. Masarykovo náměstí
 3. Penzion Škroup
 4. Kostel sv. Maří Magdalény
 5. Sluneční hodiny
 6. Léčebné lázně
 7. Lázeňský pavilon Gočár
 8. Lázeňský park
 9. Kuttnerova kaplička
 10. Tillerovo sedátko
 11. Gočárův vodojem
 12. Růžový tank
 13. Alej ke hřbitovům
 14. Bohdanečské hřbitovy
 15. Památník obětem světových válek
 16. Gočárova vila v Dukelské ulici

Popis trasy naučné stezky

Naučnou stezku zahájíme v centru města Lázně Bohdaneč, na Masarykově náměstí, u parkoviště před budovou Léčebných lázní Bohdaneč. Zde se nachází velký panel o naučné stezce a Josefu Gočárovi. Od něj míříme směrem vpravo k budově radnice, kde je 1. zastávka (Radnice). Dále stezka postupně prochází všemi jednotlivými kvandranty Masarykova náměstí kolem kruhového objezdu. Postupně tak navštívíme 2. zastávku (Masarykovo náměstí), 3. zastávku (Penzion Škroup) – ta však v době naší návštěvy chyběla, a 4. zastávku (Kostel sv. Maří Magdalény). Poté přejdeme zpět do výchozího místa před budovou Léčebných lázní Bohdaneč, ale hned za ní odbočujeme vlevo pískovou cestou do upraveného parčíku.

Po asi 50 metrech dorazíme k 5. zastávce (Sluneční hodiny). Pokračujeme podél budovy a dále do parku. Na křižovatce cest ve tvaru T je 6. zastávka (Léčebné lázně). Za ní zatáčíme vlevo a míříme k budově pavilonu Gočár, před nímž je 7. zastávka (Lázeňský pavilon Gočár). Zahýbáme vpravo a dál jdeme rovně parkovou cestou. Po asi 150 metrech potkáváme 8. zastávku (Lázeňský park). Asfaltová cesta vede dál rovně, přejde potok, dále podejde potrubí, přejde příčnou asfaltku a pokračuje stále rovně lesní cestou. Po dalších asi 60 metrech dorazí ke kapličce a 9. zastávce (Kuttnerova kaplička). U ní se lesní cesta stáčí vlevo, vede zpočátku lesem, později po okraji louky. Posléze dorazí k 10. zastávce (Tillerovo sedátko). Za ní stezka zatáčí ostře vpravo a vede dál po asfaltové vozové cestě. Zakrátko dorazí k velmi frekventované silnici, kterou přejde a pokračuje protější lesní vozovou cestou. Po asi 200 metrech zatáčíme lesní pěšinou vpravo podél betonového oplocení. Po dalších asi 200 metrech chůze lesem dorazíme ke Gočárovu vodojemu. Panel 11. zastávky (Gočárův vodojem) se nachází až asi o 50 metrů dál, na okraji sídliště. Zde zatáčíme vpravo, ulicí Na Lužci. Po asi 200 metrech potkáváme 12. zastávku (Růžový tank). Po dalších 40 metrech odbočujeme vlevo do ulice Pod Kasárny.

Na jejím konci zatáčíme vlevo březovou alejí směrem ke hřbitovu. Cestou potkáváme před kapličkou 13. zastávku (Alej ke hřbitovům), a při příchodu do prostoru před hřbitovy 14. a 15. zastávku (Bohdanečské hřbitovy, Památník obětem světových válek). Obě zastávky jsou sloučeny do jednoho informačního panelu. Památník se nachází na malém prostranství vpravo asi 40 metrů od cesty.

Stezka dál pokračuje rovně v původním směru, mine hřbitov po pravé straně a začne klesat k chatové kolonii. Podél ní dorazí ke křižovatce s další asfaltovou silnicí, kde stezka zatáčí vpravo, skrz chatovou kolonii. (Pozor, tato odbočka je velmi špatně vyznačena.)

Jdeme po asfaltce mezi chatkami, projdeme kolonií a dále míříme k městu. Na jeho okraji odbočujeme vpravo do Sluneční ulice. Ta se dále po zalomení vlevo mění ve Štefánikovou. Tudy jdeme asi 450 metrů, až na křižovatku s Dukelskou ulicí, kde naučná stezka odbočuje vlevo do Dukelské. Na křižovatce nacházíme poslední, 16. zastávku (Gočárova vila v Dukelské ulici). Dukelská ulice nás po asi 200–300 metrech dovede na prostranství s autobusovou zastávkou (náměstí Bratranců Veverkových), jímž se dáme vlevo a poté vpravo k mostu přes Rajskou strouhu a navazující Pernštýnskou ulicí. Ta nás dovede na hlavní ulici, po níž se směrem vlevo dostaneme zpátky na Masarykovo náměstí v centru Lázní Bohdaneč, kde naučná stezka končí.

Autoři a historie stezky

 • stezku zřídilo město Lázně Bohdaneč za finanční podpory Pardubického kraje

Fotky

Na první fotce vidíme sluneční hodiny, na druhé lázeňský pavilon Gočár, na třetí Kuttnerovu kapličku, na čtvrté Tillerovo sedátko, na páté Růžový tank, na šesté podobu informačního panelu, na sedmé památník obětem světových válek, na osmé Gočárovu vilu, a na deváté kostel svaté Maří Magdalény na náměstí v Lázních Bohdaneč.

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Naučné stezky, okres Pardubice, Pardubický kraj
Tématické zařazení:
, , ,
Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Pod stromy
  Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů (každému je věnována jedna zastávka). Informační panely kromě srozumitelně podaných základních údajů o nich a povedených velkoplošných ilustrací nabízejí i množství otázek a úkolů pro děti. Naučná stezka je vedena cestami různé kvality, zpočátku v blízkosti zámku […]
 • Fotogalerie naučné stezky Pod stromy
  Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů. Zdroj
 • Přírodovědná stezka Přerov nad Labem
  Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi krajiny okolo Přerova nad Labem a řeky Labe. Součástí trasy je výstup na Přerovskou hůru, odkud je nádherný výhled do širokého okolí. Navštěvuje dvě chráněná území – přírodní památku Polabské hůry a přírodní rezervaci Káraný – Hrbáčkovy tůně. Trasa vede zpočátku ulicemi obce, poté většinou […]
 • Fotogalerie Přírodovědné stezky Přerov nad Labem
  Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi krajiny okolo Přerova nad Labem a řeky Labe. Součástí trasy je výstup na Přerovskou hůru, odkud je nádherný výhled do širokého okolí. Zdroj
 • Dětská ekostezka Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Příjemná naučná stezka prochází lesoparkem u zámku v Pyšelích. Je učena hlavně pro děti, které přístupnou formou seznamuje s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody a nakládání s odpady. Na každém informačním panelu je vždy i několik praktických úkolů a některé jsou […]
 • Fotogalerie dětské ekostezky Příroda hrou (Lesopark Pyšely)
  Naučná stezka procházející lesoparkem u zámku v Pyšelích přístupnou formou seznamuje děti s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody. Zdroj
 • Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol, o jejíž existenci svědčí dnes už jen terénní nerovnosti skrývající základy zdí původních stavení, stará studna nebo dvě mohutné hráze dávno vypuštěných rybníků, to vše ukryté v hloubi Klánovického lesa mezi Klánovicemi a Úvaly. Informační panely a tabule představují historii zaniklé obce a shrnují výsledky archeologického […]
 • Fotogalerie naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol
  Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol v Klánovickém lese mezi Klánovicemi a Úvaly. Zdroj
 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress