Úvod » Přírodní poznávací stezka Chalupská slať

Přírodní poznávací stezka Chalupská slať

Krátká naučná stezka nás provede jedním ze šumavských rašelinišť v NP a CHKO Šumava, které se pyšní největším rašelinným jezírkem v ČR. Pokochat se pohledem na ně můžeme z vyhlídkové plošiny na konci stezky.

Co vás na stezce čeká?

Zdejší oblast je tvořena dvěma samostatnými vrchovišti, spojenými tenkou vrstvou rašeliny. Menší Novosvětskou slatí na severu a větší Chalupskou slatí v jižní části, která je zpřístupněna díky naučné stezce. Po povalovém chodníku nás zavede až k půvabnému jezírku ve středu rašeliniště.

rašelinné jezírko Chalupská slať

Přístup na stezku pro pěší je možný po zelené turistické značce. Stezka je určena pouze pro pěší návštěvníky, cyklistům je vjezd zakázán (je tím myšlena samotná cesta po povalovém chodníku). Ti si mohou svá kola ponechat ve stojanu u nedalekého informačního centra. Pro motoristy je určeno malé parkoviště u silnice (směr Kvilda), to je vzdáleno od stezky 500–1000 m.

Na okraji vlastního rašeliniště, u vstupu na dřevěný chodníček, najdeme velké informační panely stezky. Cestou k jezírku si můžeme všimnout vpravo od chodníku snížené plochy bez klečových porostů. Tato plocha byla v minulosti částečně vytěžena, a tím i poněkud odvodněna. V zimním období není rašeliniště pro návštěvníky přístupné.

Naučnou stezku jsme osobně navštívili v létě 2006.

Na co se ještě můžete těšit?

Chalupská slať
– rašeliniště, představující přechodný typ mezi údolními (Vltavský luh) a náhorními (horskými) vrchovišti (Jezerní slať). Díky nižší nadmořské výšce, menšímu úhrnu srážek a vyšším průměrným teplotám (4,5 °C), než je u rašeliniště zvykem, má Chalupská slať svůj osobitý charakter. Zabírá plochu 137 ha, v nadmořské výšce kolem 900 m. Slať je odvodňována Vydřím potokem do Teplé Vltavy.
Dříve se zde v hojné míře těžila rašelina, došlo k jejímu značnému narušení. Celkově bylo vytěženo až 50 ha rašeliništní plochy, proto dnes toto místo patří do tzv. I. zóny ochrany přírody NP Šumava a je zároveň útočištěm mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů.
největší rašelinné jezírko v ČR
– má rozlohu 1,3 ha a hloubku 1,5 m. Na vodní ploše můžeme vidět plovoucí ostrůvky z rašeliny, porostlé mechem, daří se na nich i místním vzácným druhům rostlin. Jezírko pozvolna zarůstá rašeliníkem.
trocha teorie: Jak vzniklo rašeliniště?
Základem se stala mělká jezírka, která se vytvořila v prohlubních s málo propustným podložím. Zpočátku zarůstala rákosem a ostřicí. Jejich odumřelé zbytky vytvořily nejspodnější vrstvu rašeliny (ostřicorákosová slatina). Později převládl rašeliník, který přirůstal při vodní hladině. Odumřelý rašeliník se pak změnil na rašelinu. A co je to vrchoviště? Tak říkáme rašeliništi, které je uprostřed výše zvednuté než na okrajích. Je to proto, že rašeliník nejlépe přirůstal při volné vodní hladině (tedy kolem středu).
povalový chodník
– dřevěný chodník z nahrubo opracovaných kmenů – tzv. „povalů“, ty se kladou vedle sebe a zpevňují tak povrch cest.

Základní údaje o stezce

Stezka leží v katastru NP a CHKO Šumava, cca 1 km od obce Borová Lada. Ať půjdeme pěšky, nebo zvolíme dopravu autem či na kole, bude pro nás důležitým výchozím bodem parkoviště za obcí (směr Kvilda). Zde stojí informační panel, který nám poskytne pár informací o Chalupské slati. Poté přejdeme silnici a pokračujeme po cestě kolem dřevěných chat. Mineme také turistický rozcestník Svinná Lada (955 m n. m.), blízko stojí budova informačního centra NP a CHKO Šumava. Z dálky jsou již vidět panely stezky, za kterými se začíná táhnout povalový chodník. Ten je ukončen vyhlídkou na vodní plochu jezírka. Zpět se vracíme stejnou cestou.

Délka trasy je pro tento druh stezky typická, povalový chodník měří 260 m. Na naučné stezce jsou 3 panely + informační panel na parkovišti. Na trase povalového chodníčku pak tvůrci rozmístili ještě malé dřevěné tabulky se jmenovkou, popisující charakteristické rostliny rašeliniště. Pokud jsme počítali pozorně, na této stezce jsme jich nalezli 8.

Jako průvodce ke stezce slouží informační letáček Chalupská slať (vydal NPCHKO Šumava ve Vimperku, 2001), je k dostání např. v nedaleko stojícím infocentru Svinná Lada.

Zastavení

Informační panel na parkovišti
– vyobrazena mapka stezky a nejbližšího okolí, pár údajů o naučné stezce.
1. zastávka
– uvádí základní informace o Chalupské slati. Přiučíme se, jak vzniklo místní vrchoviště.
2. zastávka
– dozvíme se něco o zdejší typické floře a fauně.
3. zastávka
– Těžba rašeliny – jak už vyplývá z názvu, náplní panelu je dřívější využití oblasti.
Tabulky se jmenovkami – seznam:
šicha černá, vřes obecný, kyhanka sivolistá, vlochyně bahenní, brusnice borůvka, suchopýr pochvatý, rašeliník, brusnice brusinka.

Trasa stezky

Viz základní údaje o stezce.

Autoři a historie stezky

 • stezku zřejmě vytvořila Správa NP a CHKO Šumava

Fotky

Na první fotce vidíme informační stanoviště s panely, na druhé povalový chodník (trasa stezky), a na třetím snímku je konec stezky s výhledem na rašelinné jezírko.

Externí odkazy a zdroje

 • údaje zde uvedené jsme získali osobní návštěvou v červenci 2006
 • ostatní jsme načerpali z informačního letáčku Chalupská slať (vydala Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 2001), k zakoupení v infocentrech NP a CHKO Šumava

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Jihočeský kraj, Naučné stezky, okres Prachatice
Tématické zařazení:
, , , ,Komentáře

Vložil(a) michaela,  23. 11. 2010, 21.51 hod.

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat na jakékoliv podrobnější informace o povalových chodnících, jaká je jejich údržba, kladné a záporné vlastnosti nebo jejich výstavba.. Cokoliv co by mi pomohlo při vypracovávání seminární práce na téma: Povalové chodníky v Krkonošském národním parku, možnosti jejich údržby a rozšíření. Předem děkuji .


Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj
 • Naučná stezka Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových […]
 • Fotogalerie naučné stezky Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na […]
 • Fotogalerie naučné stezky Dobřichov – Stezky Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské – Pičhora u Dobřichova. Zdroj
 • Naučná stezka Zásmucká bažantnice
  Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zásmucká bažantnice
  Naučná stezka prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zdroj
 • Naučná stezka Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu. Naučná stezka […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress